4 czerwca 2014 r. – II PIKNIK INTEGRACYJNY członków Towarzystwa z młodzieżą niepełnosprawną i ich opiekunami.

Już po raz drugi, w pierwszej dekadzie czerwca Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla
i Regionu zorganizowało na Zniesieniu, przy Amfiteatrze, PIKNIK INTEGRACYJNY członków Towarzystwa z młodzieżą niepełnosprawną i jej opiekunami.

Piknik integracyjny „Serce otwarte dla wszystkich” już na stałe wpisał się w kalendarz imprez naszego Towarzystwa. Przez cały miesiąc przygotowujemy się do niego
i pozyskujemy sponsorów.

Gośćmi specjalnymi tegorocznego Pikniku byli: Dyrektor Generalny Urzędu Miasta Przemyśla – Ryszarda Gnus, Dyrektor Biura Posła Tomańskiego – Tomasz Wardęga, Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Przemyślu – Magdalena Żłobińska, harcerze z 99 Przemyskiej Drużyny Starszoharcerskiej Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich oraz zespół w składzie: Romuald Sabarański, Czesław Korab i Jan Ziobrowski.

Wspólne śpiewy, zabawy, konkursy tworzyły niezwykle interesujący scenariusz Pikniku. Program prowadziły Halina Stachowicz i Małgorzata Nowak - członkinie Towarzystwa.

Można było np. spróbować sił w konkursie o Przemysłu, w rzucie piłeczkami: młodzież kontra seniorzy, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo, A także wziąć udział w lekcji pierwszej pomocy lub malowaniu karykatury, jak i specjalnie przygotowanej krzyżówce – wspólnego dzieła, symbolizującego integrację.

Dzięki wielu sponsorom młodzież otrzymała liczne nagrody, a także uczestniczyła
we wspólnej degustacji piknikowych dań oraz ciast,  napojów i słodyczy.
Szczególne słowa podziękowania Zarząd Towarzystwa składa sponsorom:

 • Spółce Komandytowej „Piotruś Pan”
 • Firmie Handlowej DOMET s.c. T.Z. Szafert  A.W. Uruscy
 • Kierownictwu TESCO Hipermarket
 • Piekarni „Kacper” A. Górka we Fredropolu
 • Piekarni ”Galicja” z Ropczyc
 • Firmie BOMIX B. Miśniak
 • Eurocash- Przemyśl

oraz szczególnie zaangażowanym w organizację Pikniku członkom Towarzystwa: Annie Krewko, Marii Gawlik, Mieczysławowi Madejowskiemu, Krystynie i Januszowi Inglot, Barbarze i Henrykowi Karnas, Halinie Stachowicz i Małgorzacie Nowak, Markowi Chodań, Wiesławie Radochońskiej, Ewie Sawickiej, Grażynie Ciupińskiej, Halinie Kasyan i Zbigniewowi Gnus.

Ponadto dziękujemy:

 • Prezydentowi Miasta Przemyśla – Robertowi Chomie
 • Funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Przemyślu
 • Grupie Ratownictwa Medycznego PCK w Przemyślu
 • Przemyskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji

Koordynator Pikniku – Bogusława Pieczyńska

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

2 czerwca 2014 – Dzień Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu

Dzień Dziecka to wyjątkowe święto wszystkich dzieci. Tradycyjnie, już od czterech lat
w Dniu Dziecka Przemyskie Centrum Wolontariatu – sekcja Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu zorganizowała niespodziankę dla małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, która pozwoliła choć na chwilę zapomnieć o chorobie, lekach czy zastrzykach.

Do wspólnej zabawy zaproszono dzieci z oddziału chirurgii dziecięcej, laryngologii
i chorób dziecięcych. Uroczystość rozpoczęła Prezes Zarządu TPPiR – Bogusława Pieczyńska
i poprosiła małych aktorów z Przedszkola nr 2 w Przemyślu o spektakl „Calineczka”. Następnie zabawą z dziećmi i rozdawaniem słodyczy zajęli się wolontariusze- młodzież
z I LO w Przemyślu oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Życzenia do dzieci skierował gospodarz obiektu – Dyrektor Szpitala – Janusz Hamryszczak oraz Poseł na Sejm PR – Piotr Tomański. Z kolei, za systematyczną współpracę
z Oddziałem Chorób Dziecięcych Towarzystwu podziękował Ordynator Oddziału –
Henryk Kulz.

Przemyskie Centrum Wolontariatu dziękuje wszystkim wolontariuszom za serce
i radość przekazywaną chorym dzieciom i za mile spędzony czas w tym wyjątkowym dla każdego dziecka dniu.  Podziękowania kierujemy również do tych osób, które wsparły akcję finansowo, dzięki czemu można było zakupić dzieciom prezenty.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

14.04.2014 r. – POKONKURSOWA WYSTAWA „San i Twierdza Przemyśl – jakiej nie znamy”

W dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 odbyło się kolejne otwarcie wystawy pokonkursowej w ramach Projektu „San i Twierdza Przemyśl – jakiej nie znamy”, finansowanego z funduszy szwajcarskich, a realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu.
Tym razem wystawę zorganizowano, dzięki uprzejmości Pani Kierownik GOKSiT oraz przy wsparciu Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
W trakcie inauguracji wystawy Dyrektor Gimnazjum – Monika Bodnar podkreśliła, jak ważne w realizacji Projektu miała doskonałą współpraca Dyrekcji Gimnazjum z Zarządem Towarzystwa, natomiast Prezes Towarzystwa – Bogusława Pieczyńska i Kierownik Projektu – Agnieszka Rzepka omówiły przebieg i elementy trwałości Projektu oraz wręczyły dyplomy uczniom Publicznego Gimnazjum 
w Birczy, a także podziękowały za zaangażowanie uczniów w projekt, wspaniałą współpracę i możliwość zorganizowania tej podsumowującej wystawy.
Obecni na wystawie goście, a szczególnie członkowie Rady Rodziców podkreślali wysoki poziom zaprezentowanych na wystawie zdjęć oraz oryginalność spojrzenia młodzieży gimnazjalnej na Twierdzę Przemyśl i rzekę San.
Impreza zakończyła się wspólną degustacją ogromnego tortu z tytułem Projektu, logiem Towarzystwa i funduszy szwajcarskich.
Kolejna wystawa odbędzie się w dniu 29 kwietnia godz. 11.00 
w Publicznym Gimnazjum w Krzywczy.

Bogusława Pieczyńska

Opublikowano Projekty | Komentowanie nie jest możliwe

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

7.04.2014 r. – POKONKURSOWA WYSTAWA „San i Twierdza Przemyśl- jakiej nie znamy”

W dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej w ramach Projektu „San i Twierdza Przemyśl – jakiej nie znamy”, finansowanego z funduszy szwajcarskich, a realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu.
Dzięki uprzejmości Dyrektor Centrum Kultury i Nauki „Zamek” w Przemyślu
– Pani Renaty Nowakowskiej wystawę zorganizowano w Piwnicy Artystycznej,
Rynek 1 w Przemyślu.
W trakcie inauguracji wystawy Prezes Towarzystwa – Bogusława Pieczyńska
i Kierownik Projektu – Agnieszka Rzepka wręczyły dyplomy i nagrody rzeczowe (tablety i ebooki) zwycięzcom konkursów – uczniom Publicznego Gimnazjum
w Birczy, Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu oraz Publicznego Gimnazjum w Krzywczy.
 Natomiast, wyróżnionym
w konkursach uczniom, w imieniu Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – Pan Jacek Błoński wręczył albumy o historii Muzeum. Panie podziękowały również Dyrektorom szkół za zaangażowanie uczniów w projekt,
a także nauczycielom – opiekunom młodzieży uczestniczącej warsztatach,
jak i w konkursie fotograficznym i literackim. Poziom zaprezentowanych na wystawie zdjęć wzbudzał wśród oglądających nieukrywany zachwyt oraz potwierdzał oryginalność spojrzenia młodzieży gimnazjalnej na Twierdzę Przemyśl
i rzekę San.
Impreza zakończyła się wspólną degustacją ogromnego tortu z tytułem Projektu, logiem Towarzystwa i funduszy szwajcarskich.
Wystawa czynna była do 14 kwietnia 2014 r. i została przeniesiona do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Birczy, gdzie można ją obejrzeć do dnia 22 kwietnia 2014 r.

Bogusława Pieczyńska

Opublikowano Projekty | Komentowanie nie jest możliwe

ZAPROSZENIE na Pokonkursowa Wystawę 7 kwietnia 2014 godz.11.00 Piwnica Artystyczna Centrum Kultury i Nauki ZAMEK Rynek 1 w Przemyślu


ZAPROSZENIE na Pokonkursowa Wystawę 7 kwietnia 2014 godz.11.00
Piwnica Artystyczna Centrum Kultury i Nauki ZAMEK Rynek 1 w Przemyślu

Opublikowano Projekty | Komentowanie nie jest możliwe

AKCJA – HAPPENING ZAMIENIAMY MAKULATURĘ, SZKŁO, PLASTIKI, ELEKTROŚMIECI NA WITAMINY DLA MŁODZIEŻY I DZIECI PODSUMOWANIE

W pierwszy dzień wiosny – 21 marca 2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla
i regionu tradycyjnie, po raz czwarty zorganizowało edukacyjną Akcję – Happening pod hasłem „Zamieniamy makulaturę, szkło, plastik i elektrośmieci
na witaminy dla młodzieży i dzieci”.

Patronat honorowy akcji objęli Poseł na Sejm RP – Piotr Tomański oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.
Przedsięwzięciem koordynowała Prezes TPPiR Bogusława Pieczyńska i przy pomocy sekcji Przemyskiego Centrum Wolontariatu.
W Akcji wzięło udział 92 wolontariuszy, w tym 61 uczniów (I LO, IV LO, ZKZiU nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu).

Tegoroczna impreza miała bardzo atrakcyjny program. Już na wstępie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu zaprezentowali swój dorobek artystyczny
o ekologii – inaugurując Akcję – Happening. Szczególną uwagę publiczności zwracała wystawa prac plastycznych przygotowana z surowców wtórnych przez wychowanków przemyskich przedszkoli i szkół podstawowych, Pokaz Mody Ekologicznej oraz Konkurs na Najpiękniejsza-ekologiczną Marzannę.

Impreza wzbudziła duże zainteresowanie nie tylko dzieci i młodzieży, ale i osób dorosłych. Świadczy o tym ilość zebranych surowców – prawie 20 ton za które rozdano 1,2 tony jabłek, tj.:

 • 7 762 kg elektrośmieci
 • 6 110 kg makulatury
 • 5054 sztuk butelek plastikowych
 • 1051 sztuk bulek i słoików szklanych
 • oraz 19 942 sztuk baterii za które rozdano 120 kg cukierków

W zbiórce surowców rywalizowała młodzież przemyskich szkół, która walczyła o 3 nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla. Po przeliczeniu oddanych surowców wtórnych
nagrody przyznano:

I miejsce – Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu Nr 2
w Przemyślu.

II miejsce – I Liceum Ogólnokształcącemu w Przemyślu
III miejsce – Niepublicznemu Przedszkolu „Akademia Malucha”
w Przemyślu. 

Przedstawicielom szkół symboliczne czeki wręczył Wiceprezydent Miasta Przemyśla – Grzegorz Hayder.

Organizatorzy akcji pragną podziękować wszystkim zaangażowanym osobom, wolontariuszom, sponsorom dzięki którym przedsięwzięcie odniosło ogromny sukces, w tak piękną wiosenną pogodę.


ILOSC zabranych s. wtórnych – załącznik

Koordynator Akcji – Bogusława Pieczyńska

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Opublikowano Projekty | Komentowanie nie jest możliwe

W dniu 10 marca 2014 r. Komisje konkursowe oceniły prace w ramach Projektu „San i Twierdza Przemyśl- jakiej nie znamy”.

  • W dniu 10 marca 2014 r. Komisje konkursowe oceniły prace w ramach
   Projektu „San i Twierdza Przemyśl- jakiej nie znamy”.

   WYNIKI:1) KONKURS FOTOGRAFICZNYKomisja w składzie:
   * Grażyna Niezgoda – artysta fotografik, krytyk sztuki
   * Janusz Kroczek – fotograf, kamerzysta, pasjonat , dyrektor TV TOYA
   * Agnieszka Rzepka – Koordynator ProjektuPrzyznała następujące miejsca i wyróżnienia w Konkursie Fotograficznym:I miejsca- Gabriela Wojdylak – Publiczne Gimnazjum w Birczy
   II miejsce- Maciej Choma – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO
   w Przemyślu
   II miejsce – Wiktoria Kaszelny – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO
   w Przemyślu
   III miejsce- Ewa Solska – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO
   w PrzemyśluWyróżnienia:* Gabriel Górski – Publiczne Gimnazjum w Krzywczy
   Szymon Kuchciński i Jakub Ossoliński – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów
   I LO w Przemyślu
   * Katarzyna Drabczyńska – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO
   w Przemyślu
   * Katarzyna Kicman, Grzegorz Tomaka – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w PrzemyślWyróżnienia za FOTOGRAFIĘ ARCHIWALNĄ:* Ewelina Stach – Publiczne Gimnazjum w Birczy
   * Aleksandra Lewiarz – Publiczne Gimnazjum w KrzywczyOprócz nagrodzonych i wyróżnionych prac – Jury wybrało jeszcze 13 zdjęć do prezentacji na wystawie— jednak listę tych osób podamy w późniejszym czasie, gdyż uzależnione to jest od jakości powiększonych prac fotograficznych.
   2) KONKURS LITERACKIKomisja w składzie:* Katarzyna Trojanowska – etnograf, pracownik Muzeum Ziemi Przemyskiej
   * Ryszarda Froń – Żurawska- polonista, pasjonat, amator rękodzielnik
   * Agnieszka Rzepka – Koordynator ProjektuPrzyznała następujące miejsca i wyróżnienia w Konkursie Literackim:I miejsce- Arleta Łysik – „Mój dziadek był …flisakiem „ – Publiczne Gimnazjum
   w Krzywczy
   II miejsce – Patrycja Kruk –„Jak to dawniej w Hucie Brzuskiej Wigilia wyglądała” – Publiczne Gimnazjum w Birczy
   Michał Mielnikiewicz – „Nasz obrońca San i Twierdza Przemyśl – jakiej nie znamy” – Publiczne Gimnazjum w BirczyWyróżnienia:* Alina Rodzeń – „Ukryta w ciszy wieś Zalesie — Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyśl
   * Aleksandra Rutkowska – „Wesele Majdańskiej”- Publiczne Gimnazjum w BirczyINFORMUJEMY:* W następnym tygodniu zostanie przesłana do szkół informacja pisemna dot. wyników konkursów- pocztą tradycyjną
   * Otwarcie wystawy prac nastąpi w dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w Piwnicy Artystycznej Centrum nauki i Kultury „Zamek”- Rynek 1 w Przemyślu. Na otwarcie wystawy zapraszamy wszystkich uczestników konkursów wraz z opiekunami.
   * O terminie promocji publikacji książkowej podsumowującej Projekt – szkoły zostaną poinformowane poprzez przesłane oddzielnie zaproszenia.Koordynator projektu – Agnieszka Rzepka
  • Kolejne spotkanie warsztatowe z uczniami:
   1. Gimnazjum Absolwentów I LO – na dzień 16.01.2014 godz. 11.50
   2. Publicznego Gimnazjum w Krzywczy – na dzień 17.01.2014 r.godz. 9.00
   3. Publicznego Gimnazjum w Birczy – na dzień 11.02.2014 godz. 8.00

Opublikowano Projekty | Komentowanie nie jest możliwe